Blog

Hlídací pes

Nový občanský zákoník přináší od nového roku poměrně dost změn spojených s nemovitostmi. Já osobně jsem hodně vděčný, že nám katastr nabídne Hlídacího psa.

Majetková trestná činnost se rozrostla o další způsoby, jejichž následkem jsou vysoké škody a opětovně se potkávám se situací, kdy někdo chce přechytračit systém zápisu či rovnou někoho okrást. K tomu, aby vám někdo ukradl střechu nad hlavou, stačí mnohdy jen falešný občanský průkaz. Podvodník připraví kupní smlouvu na nemovitost, kde padělá podpis prodávajícího, falešně ji notářsky ověří a často pomocí zmocněnce podá návrh na vklad do katastru. Katastrální úřad provede vklad a uvědomí o něm oba účastníky řízení – tedy nového nabyvatele nemovitosti a zmocněnce původního majitele. Skutečný vlastník se tak o tom, že o nemovitost přišel, dozví často až v momentě, kdy se o svá práva začne hlásit majitel nový. Jedinou obranou v této situaci je pak podání žaloby na neplatnost vkladu. V loňském roce se vyskytlo cca 1000 falešných vkladů tohoto druhu.

Jak se proti tomu bránit? Než dojde ke změnám v legislativě, které povedou k ochraně nemovitostí, musí si majitelé svůj majetek hlídat sami. Od nového roku nabízí katastr Hlídacího psa, kterého zcela jistě doporučuji. Za necelou pětistovku ročně získáte jistotu, že se včas dozvíte o neoprávněné manipulaci s údaji v katastru nemovitostí. Každý den proběhne kontrola údajů a pokud se u vašeho majetku objeví plomba, dostanete o tom okamžitě vědět pomocí emailu či sms.

26.11.2014