Blog

Kauce, to je jistota

Když vzniká nový pronájem, přichází kromě dalších i otázka kauce. Jak vysokou kauci bude pronajímatel požadovat a jak to s ní vlastně chodí? Existuje kolem ní spoustu zvyklostí ale také pár předpisů, které se do praxe tolik nedostávají.

Tři nájmy a dost

Právníci dnes už kauci říkají jistota. Říká jí tak totiž občanský zákoník. Je to podle něj peněžní jistota, že nájemce splní své povinnosti vyplývající z nájmu. Mohou se z ní platit dluhy na nájemném, nedoplatky za energie nebo nahradit nějaké poničené vybavení bytu. A pokud se ptáte, kolik taková jistota stojí, tak zákoník říká – nesmí být vyšší než trojnásobek měsíčního nájemného.

Její výše je v praxi nejčastěji jedno až dvě nájemné. Vyšší bývá například u luxusních nemovitostí, které mají dražší vybavení. Kolik to přesně bude, bychom měli najít v nájemní smlouvě.

S kaucí se v posledních úpravách občanského zákoníku vždy nějak hýbalo. Nejprve do roku 2014 byla kauce ve výši tří měsíčních nájmů a pronajímatel ji musel uložit na svůj účet, nijak s ní nedisponovat a pokud by z ní chtěl něco strhávat, musel se domluvit s nájemcem. Takže pokud jste pronajímali byt, vybrali jste peníze, uložili je a když byl například nájem v prodlení nebo se v bytě něco rozbilo, obrátili jste se na svého nájemníka a domluvil se s ním, že z kauce částku strhnete. Nová úprava v roce 2014 s tím zamíchala. Dala pronajímatelům možnost žádat si mnohem více peněz. Kauce teď mohla být ve výši až šesti měsíčních nájmů. Objevil se tam ale nový otazník, který říká, že kauce je v podstatě úvěr. Pokud tedy pronajímatel dostane peníze od svého nájemníka, může s nimi nakládat jakkoli uzná za vhodné bez souhlasu druhé strany. No, ale z úvěru se přece platí úroky. Takže i kauce by měla být zúročena. Ale pěkně popořádku.

V roce 2017 přišly ještě změny a jistota se vrátila na trojnásobek měsíčního nájmu. Ministerstvo práce a sociálních věcí uznalo původní zvýšení na šestinásobek jako moc vysoké, je to podle něj nepřiměřená částka a kvůli ní mohou mít lidé s nižšími příjmy těžší přístup k bydlení. Takže jsme zpět na trojnásobku, ale co ty úroky?

Dáte kauci, spořádaně bydlíte, vyděláte

Od té doby, co se z kauce stal v podstatě úvěr, je podle zákona pronajímatel povinen jej úročit podle zákonné sazby. Teoreticky tedy platí to, že pokud po dobu nájmu nevznikne žádný důvod z jistoty něco strhávat, na konci byste ji měli dostat zpět i s úroky. Kolem toho ale existuje několik otazníků. Občanský zákoník hlavně nestanovuje sazbu, kterou by se měla jistota úročit. Tím pádem by měl být úrok stejný jako aktuální úrok, který dávají banky při poskytování úvěrů. Mezi právníky se o tomto ale vedou debaty.

Vracení, když je vše zúčtováno

Když uplyne doba nájmu, doporučená doba pro vrácení kauce, je po vyúčtování všech poplatků za energie. Pokračuje tím jistota pronajímatele, že nebude muset za nájemníka nic doplácet. Když je pak vše vyúčtováno, vrácením kauce se mohou obě strany rozloučit.

Výběr nájemníka

Doporučuji velmi dobře zvážit, komu svěříte svou nemovitost k pronájmu. Vždy dobře vybírejte, prověřujte a kontrolujte, ať se nedostanete do stavu, že musíte používat vybranou kauci k zaplacení škod.

13.7.2018