Blog

Mám být ručitelem?

Poslední dobou se výrazně častěji setkávám s klienty, kteří ručili známému při koupi nemovitosti a nyní jsou ve velkých problémech. Buďte prosím odpovědní v tom komu děláte ručitele, ať se nedostáváte do situace, kdy vás nahání banka s exekutorem, kvůli nesplácení dluhu.

Pokud se dlužník dostane do problémů, banka chce své peníze po ručiteli. Ručitel musí počítat s tím, že poskytovatel úvěru na něm může kdykoli požadovat splacení úvěru za dlužníka, pokud by dlužník dluh nesplnil, ačkoli byl k tomu věřitelem písemně vyzván. Ručitel tedy musí být de facto kdykoli i finančně připraven dluh za dlužníka uhradit. Měl by tedy už před podpisem ručitelské smlouvy důkladně zvážit nejen svou aktuální finanční situaci, ale také výhledy. Zejména i to, že může ztratit práci, a tedy přijít o zdroj peněz. Zajímavé je, že povinnost prověřit příjmy budoucího ručitele, a tedy i jeho schopnost splnit závazek za dlužníka výslovně neukládá žádný zákon. To je velký rozdíl oproti dlužníkovi. U něho totiž zákon o spotřebitelském úvěru ukládá poskytovateli úvěru, aby vždy odpovědně posoudil jeho schopnost splácet úvěr. Na ručitele se však tento zákon nijak nevztahuje. Ručitelem se tak v některých případech může stát paradoxně i člověk, který už v době podpisu ručitelské smlouvy je na tom finančně tak špatně, že se vůbec neměl ručitelem stát. Potenciální ručitel se musí mít obzvlášť na pozoru u nebankovních poskytovatelů úvěrů. Ti totiž mají ve výběru ručitelů zcela volnou ruku.

Sám se s touto situací potkávám především při prodeji družstevních bytů. Nevím jak moji kolegové, ale při prodeji družstevních bytů (rozuměj převod členských práv a povinností) čím dál raději využívám úvěr ze stavebního spoření od společnosti Wüstenrot. Klient musí splnit pár podmínek, ale beru to jako nejlepší způsob, pokud nelze udělat převod bytu do osobního vlastnictví a nemáme možnost ručit jinou nemovitostí. Věk 18 let, bonitu a 10% vlastních prostředků splňuje většina kupujících, bohužel je zapotřebí také ručitel a tam je často kámen úrazu. Ručit za půjčku kolegovi z práce, příbuznému, či kamarádovi může být ošemetná věc, kterou opravdu zvažte. Nerad vídám situace, kdy mi v kanceláři brečí rodiče nepovedeného synka, který nesplácí úvěr.

13.8.2013